korekcija na luzni

Лузни од акни?

Заменете ги дермаролерот и дермапенот
со Radiofrequency (RF) microneedling третманот.

При третманот со дермапен и дермаролер, ефектот се постигнува со боцкањето на лузните. При RF microneedling третманот, ефектот се постигнува со боцкањето на лузните и со радиобрановите кои навлегуваат во лузните при боцкањето.

RF microneedling e најновата медицинска метода за отстранување лузни од акни. После RF microneedling третманот на лузните од акни, за еден до два дена, вашата кожа ќе се смири. Ласерските третмани го оштетуваат површниот слој на кожата, после шт

о ќе треба да се криете со недели.

Боцкањето на лузните е т.н. колаген индукционен третман. Радиобрановите го мултиплицираат ефектот на колаген индукциониот третман на дермапен/дермаролер.

RF microneedling обезбедува ефект на ремоделирање на постоечкиот ирегуларен колаген на лузните и стимулира создавање нов правилно структуриран колаген,
после што лузните се исполнуваат и измазнуваат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *